Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Na wieki będę chwalił Cię

NA WIEKI, BĘDĘ CHWALIŁ CIĘ
      C                                  a
Na wieki, będę chwalił Cię na wieki,
           d                G          C   (G)
Jesteś godzien dziś chwały i czci.
Chcę Cię wielbić, wolę Twoją zawsze pełnić,
Swoim życiem chcę cześć oddawać Ci.

/tł. Aleksander Karpowicz/