Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nad rzekami Babilonu

NAD RZEKAMI BABILONU

C7+         F7+       C7+ F7+ C7+         F7+           C7+ F7+
1.Nad rzekami Babilonu,           smutno nam upływa czas,
Jednostajnie burzą się fale,
d         G                 C7+ F7+
Tu nie śpiewa nawet ptak.

              C7+        F7+        C7+  F7+
Ref. Lecz jeszcze wrócimy do Jerozolimy,
Przyjdzie radosny ten dzień.
Ucichnie nasz płacz, będziemy się śmiać
      d               G                  C7+ F7+
I śpiewać na cześć wiecznych żniw.

2.Ale ci, co tu nas więzią, chcą wesoły widzieć lud,
Chcą usłyszeć śpiew nasz wiosenny,
Pieśń radosną pełną nut.

3.Ale śpiew nasz łka jesienią, za przeszłością płyną łzy.
Nad rzekami zaś Babilonu, trzeba wciąż z nadzieją żyć.