Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nadziejo Kościoła

NADZIEJO KOŚCIOŁA nuty

         fis
K.: Nadziejo Kościoła Jednością w nas bądź

      fis      D E fis
W.: Veni, Creator.

      fis
K.: Jak gołębica dziś na nas zstąp

       D       E fis    A E cis fis D      E fis E7||fis
W.: Veni, Creator. Veni, Veni, Veni, Creator./2x

       fis                             h6
K.: Duchu Tęsknoty W.: Przybądź!

      cis                          fis
K.: Duchu Radości W.: Przybądź!

       D                                h6           D      Cis7
K.: Duchu Pragnienia W.: Przybądź! Veni, Creator!
D E fis A E cis fis D E fis E7
Veni, Veni, Veni Creator!/2x
A E7 A D cis fis
Wiatr wieje tam gdzie chce i szum jego słyszysz
h6 fis D Cis7
Nie wiesz jednak skąd przychodzi i dokąd podąża.
D E7 A D E7 cis
Tak z każdym jest, tak z każdym jest,
D h H7 E E7
Kto narodził się z Ducha.
A E7 cis fis D E7||cis A||fis E7
Veni, Veni, Veni Creator! 2x
fis h6
K.: Duchu Wołania W.: Przybądź!
cis fis
K.: Duchu Światłości W.: Przybądź!
D h D Cis7
K.: Duchu Pokoju! W.: Przybądź! Veni Creator!
fis cis fis cis h Cis7
Maria poczęła za Twoim tchnieniem, Duchu Adwentu
A h fis cis
Zanurz nas w Twoim darów bogactwie,
cis fis
W Twym świętym tchnieniu./2x
fis E D Cis7
Veni Sancte Spiritus! /6x
A E fis cis
Pocieszycielu do mego serca zstąp
D A h E
Duchu Jedności i Prawdy
D E cis fis
I siedmiorakich darów rozlej krąg
D H E
Dziś nad naszymi głowami,
A E fis cis
Aby Twój Kościół jednością z Tobą był
D A h E
Bo Tyś jest jego nadzieją
D E cis fis
I nam błądzącym światłem zawsze bądź
D H E
A w smutku naszą pociechą.
D E A h E A
Przybądź Duchu Święty, Światło Twoje daj
cis fis D A D E A
Niechaj z Niebios wzięty, każdy przyjmie dar./2x (J. Michalik)