Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie jesteś sam On blisko jest

NIE JESTEŚ SAM

      E                        fis              E                    fis
1.Nie jesteś sam On blisko jest, to Jego blask ochrania Cię.
    E                        fis                 E
Za Ciebie Pan Swe życie dał, byś poznał że,
        A                H
Że to On wybrał ciebie.

     E                         gis                  cis                          gis
Ref. Idź, idź na cały świat ogłoś, że to On, światłem Twoim jest,
                   A                H
Wołaj, że to Bóg Królem jest,
                      E        A     H
Jezus Królem jest (Jezus Królem!)
E                          gis                        cis                      gis
Idź, niech usłyszy świat, że to za nasz grzech, życie oddał Pan,
                          A                 H                     E
Jego Duch dziś w nas śpiewa pieśń Jezus drogą jest.

2.On wiecznie trwa, niezmienny jest tak samo dziś być blisko chce
Zaśpiewaj Mu dziękczynną pieśń i słuchaj jak,
Jak On dziś wzywa ciebie.