Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Nie ma w żadnym innym zbawienia

NIE MA W ŻADNYM INNYM ZBAWIENIA nuty
C G C G
Nie ma w żadnym innym zbawienia,
C G F C G
Gdyż nie dano ludziom pod niebem
C G C G
Żadnego innego imienia,
G C G F C G
W którym moglibyśmy być zbawieni.
a G F
Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
a G a
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
a G F a
Jak tylko przeze mnie. (G. Grochowski)