Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

O jak dobrze

O, JAK DOBRZE

    D                             A         D                   DAD
1. O, jak dobrze jest spotkać Ciebie, Panie (ooo…).
    Odkrywać, że życiem jesteś tylko Ty (ooo…).  
          G                                        D           G                      GDG       
    Bo Ty przez wiarę w sercach naszych mieszkasz wciąż (ooo…)
             G                           D       G               GDG A A7
    I w Twej miłości każdy dzień upływa nam (ooo…).

                D                                 C
Ref. My Twoi przyjaciele, Twoje Słowo żyje w nas
           G                                        D    C A
       I poprowadzi nas Twymi drogami.
           D                                      C
      Zostań pośród nas, Twoja obecność da nam moc,
         G                                        D
      Byśmy prawdę Twą zanieśli ludziom.
               G                               A
      Z Twego ziarna zrodzi się nowy człowiek, nowy świat.
      h            h7                   G
     To będzie pokoju czas. Twe królestwo mieszka w nas,
         A                                        A                              D
     Wolny człowiek, wolny świat. Syn Boży to każdy z nas.

2. O, jak dobrze jest głosić Ciebie, Panie (ooo…),
    Nieść w darze Słowa Twe wszystkim ludziom w krąg (ooo…).  
    Niech wszystkich ludzi oświeca światło Twe (ooo…),
    A pokój Twój niech uwalnia z lęku ich (ooo…).

   D                              A          D
3. O, jak dobrze jest spotkać Ciebie znów,
              A                                       D
   Prawdziwym życiem Ty, o Panie, jesteś nam!
   D                            A         D
   O, jak dobrze jest głosić Ciebie znów,
             A                                     D  
   Prawdziwy pokój to, o Panie, jesteś Ty!