Oto ja, poślij mnie

OTO JA, POŚLIJ MNIE

          D         G       A      D                      G         A
Ref. Oto ja, poślij mnie, dotknij ogniem moich warg,
     Powiedz, Panie, czego chcesz,
             G         h       G                    A
     A moją rozkoszą będzie być posłusznym. /2x

     fis                     h             G             A
1. Daj mi Twego Ducha, abym mógł stać się chlebem,
    Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie.

2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach,
    Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia.

/Marcin Gajda/