Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Oto ja, sługa Pana

OTO JA, SŁUGA PANA

C          F       G       C                                            F         G   C
Oto ja, sługa Pana. Niech mi się stanie to, czego chcesz, Panie.
C         a           F                       G
Panie mój, do Ciebie wznoszę ręce,
C           a                   F                           G
Proszę, spraw, niech tak jak Ty chcesz, będzie.
            C          a          F                  G
Bo Ty jesteś Królem, Panem życia mego,
F                  d                    G
Bądź uwielbiony w sercu mym!