Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Oto wyryłem cię na obu dłoniach

OTO WYRYŁEM CIĘ NA OBU DŁONIACH

D                        h
Oto wyryłem cię na obu dłoniach,
      A                           D                    D hA
bo Ja nie zapomnę o tobie, /2x  Mówi Pan. /2x
             D                                       G
Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię,
                    e                   A        D
W dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą.
       D                              G
Nie będą już łaknąć, ni pragnąć,
               e  A        D
Nie, nie porazi ich słońce.
      D                  G          e                   A
Bo ich prowadzi Ten, co lituje się nad nimi.
D                             G
Wszystkie góry zamienię na drogę
   e                      A                 D
I moje gościńce wzniosą się wyżej.
     D                                G       e             A                D
Zabrzmijcie weselem, niebiosa, raduj się, raduj się, ziemio!