Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Otwórzcie bramy

OTWÓRZCIE BRAMY

     d                 C        a                 d
1. Pańska jest ziemia i co jest na ziemi,
     d            C           a                       d
    Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;
     d            C            a               d
    On ją na morzach utrzymuje stale
    d              C         a                            d
    I miękkie wody chciał dać za grunt skale.

2. Któż na Twą górę może wstąpić, Panie,
    Albo na miejscu poświęconym stanie?
    Ten, który krzywdą rąk swych nie poszpeci,
    Ten, co ma serce czyste Bożych dzieci.

3. Kto dba o duszę, nie przysiągł kłamliwie;
    Z Pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.
    Oto jest rodzaj i taka rachuba,
    Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.

4. Otwórzcie bramy, co nietknięte stały,
    Bramy wieczyste, bo idzie Król chwały!
    Któż ten Król chwały? I kto jest ten mężny?
    Pan mocny w boju i Bóg nasz potężny.

     d             g         C                     d
5. Otwórzcie bramy, co nietknięte stały,
     d        g               C                       d
    Bramy wieczyste, bo idzie Król chwały!
        F                g             C                 d
    Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
     F                   g             C                       d C d
    On w te drzwi wnijdzie, On jest Królem chwały!

/sł. Franciszek Karpiński, m. Jacek Sykulski/