O, wychwalajcie Go, wszystkie narody

O WYCHWALAJCIE GO WSZYSTKIE NARODY

               D                 G           A
O, wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy,
Jego łaskawość nad nami potężna,
A Jego wierność trwa na wieki.
O, alleluja, alleluja. /4x

(sł. Psalm 117, muz. Karol Karkowski)