Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ojcze nasz, miłość daj

OJCZE NASZ nuty

   A E     fis    D      E     D        h         A E
1.Ojcze nasz miłość daj, odnów Kościół Twój,
A E     fis   D       E     h    A     D       E
Poślij nam Słowo Twe, by zjednoczyć nas.
           D h6 E                cis      fis
Swego Syna    daj, ześlij Ducha nam,
         h                 D              E
Aby każdy w sobie nowe życie miał,
              D h6 E                        cis            Fis
Święć się Imię    Twe, niech Twa wola spełni się,
             h                    D                 E
Niechaj Twe królestwo będzie pośród nas.

          A                        cis
Ref. Słowo zrodzone z Dziewicy
          D                                       E
Mocą Ducha niech uczyni Kościół z nas.
           Cis                 fis                 h                      E
Ojcze, objaw chwałę Twoją, pozwól przyjąć nam Twój dar.
   A
Słowo zrodzone...
            D                              h        E             A
Serce nowe nam daj, pozwól przyjąć nam Twój dar.

2.Ojcze nasz miłość daj, odnów Kościół Twój
Poślij nam słowo Twe, by zjednoczyć nas,
Aby moc dać tym, którzy przyjmą je,
Aby każdy synem Boga stać się mógł,
Uwielbiamy Cię, Zbawcę dajesz nam,
Godzien Odkupiciel przyjąć cześć i moc.

Ref. Słowa Pańskiego słuchajmy,
Na odległych krańcach ziemi głośmy je
Nieśmy światło narodom, by przyjęły Ojca dar.

                     D                       h      E     A
Coda: Serca dajmy swe, by przyjęto Ojca dar. /2x

/Elżbieta Maier/

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę - Pieśni Chwały 4

 "Czy wybrałeś już drogę?" PIEŚNI CHWAŁY zeszyt 4 śpiewnik z nutami

W śpiewniku Pieśni Chwały 4 znajdziemy nuty, chwyty gitarowe i teksty 61 pieśni chwały i uwielbienia oraz pieśni do Ducha Świętego. Przy utworach obcojęzycznych zamieszczono również oryginalne teksty piosenek w języku angielskim i w innych językach. Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych z nutami Pieśni Chwały 4 może stać się dużą pomocą dla animatora muzycznego, scholi, zespołu muzycznego i uczestników spotkań modlitewnych i adoracji.

WIĘCEJ »