Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

On jest tu

ON JEST TUnuty
D G e A7
On jest tu, On jest tu,
G A7 D G D A7 D
Chcę Go wielbić, Jezus jest tu.