Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Posłuchaj Mnie

Posłuchaj Mnie
     D                                                 e         G              A           D
Posłuchaj Mnie, jestem Dobrym Pasterzem. Nie bój się i zaufaj Mi!
        h                              e                     G           A              D     A
Ukochałem cię miłością wielką, więc nie lękaj się, ona cię uzdrowi!
       D
Bo góry ustąpią, pagórki się zachwieją,
         e                                                             G
Lecz miłość moja trwać będzie na wieki! Mówi Pan
 A                    D
Ma litość nad tobą. /2x