Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przelewają się przeze mnie

PRZELEWAJĄ SIĘ PRZEZE MNIE
           e
Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski,
C                                           h
Łaska po łasce, fala za falą, łaska po łasce, fala za falą,
C                      D7/9/3
Łaska po łasce, fala za falą.

/Roman Groszewski SJ/