Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Panie, który za nas umarłeś

PANIE, KTÓRY ZA NAS UMARŁEŚ
E A E cis H7

1. Panie, który za nas umarłeś – zmiłuj się!
A E cis H7
Panie, który życie oddałeś – zmiłuj się!
A E A E
Niech Twe przebaczenie dusze nasze odrodzi,
A E cis H7 A E
Niech Twe przebaczenie czystym dzieckiem uczyni nas.
2. Chryste, który byłeś posłuszny – zmiłuj się!
Który uczniom nogi obmyłeś – zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie moc pokory objawi,
Niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas.
3. Panie, Synu Boga Żywego – zmiłuj się!
Panie, Dawco życia, nadziei – zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości,
Niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi w nas.
(Mocni w Duchu)