Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przyjdź do nas, przyjdź

PRZYJDŹ DO NAS PRZYJDŹ nuty

1. Przyjdź do nas, przyjdź, Panie Jezu, Amen!
Przyjdź do nas, przyjdź, wszyscy Cię czekamy

Ref. Marana, tha! Przyjdź, Panie, przyjdź.

2. Wśród walk i zdrad obdarz nas pokojem,
Przemień ten świat, przyjdź Królestwo Twoje!

3. Przyjdź, Panie nasz, Tobie służyć chcemy
Niech wola Twoja spełni się na ziemi!

(ks. S. Ziemiański)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

exsultateExsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »