Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Śpiewa Izrael

ŚPIEWA IZRAEL

  e || H7                  H7 || e
Śpiewa Izrael swemu Panu dziś. /2x
e ||H7 ||e                     H7|| e||H7
Śpiewa, śpiewa Izrael. /3x
   H7                         e
Śpiewa swemu Panu dziś.

(sł. i muz. tradycja żydowska)