Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Uroczysty dzień Komunii

UROCZYSTY DZIEŃ KOMUNII
F C d B C F
1.Tak czekałem na te chwile by usłyszeć głos Twój Panie
B C F d B C F
W sercu mam radości tyle, miłość Twa przepełnia mnie.
F C d B C F
Oto nastał dzień wspaniały pełen światła i radości,
B C F d B C F
stojąc z dłońmi złożonymi Ciebie tylko prosić chce.
F B F B F B g C
Ref: Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością
g B g C g C F
Jezus żywy w moim sercu, dziś objawił miłość Swą.

(autor nieznany)