Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

W mocy Twego Ducha

W MOCY TWEGO DUCHA
a e a

Ref. Ojcze, rozpal w nas Ducha!
F G C
Niech Jego moc objawia się nam,
d7 G E7 a
Byśmy z wiarą i łaską nieśli Nowinę
F G A4-3
O Prawdzie, co zbawia świat!
D A h D G A4-3
1. Jesteśmy Kościołem, dziećmi Boga
G A D
I mieszka w nas Boży Duch.
G A Fis h
Grzech nas oszpecił, lecz Prawda wyzwoli,
C2 A2
Dlatego z ufnością wołamy:
2. Źródło wody najczystszej, Duchu Mądrości,
Udzielaj nam swoich łask.
Niech wszystkie narody poznają, że Chrystus
Jest Światłem, co w życiu trwa!
3. Dam wam Pocieszyciela, otrzymacie Jego moc,
Będziecie moimi świadkami.
Po krańce ziemi rozleję swą Miłość,
Poznacie Moje dziedzictwo! (Maciej Zduńczyk)