Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

W to wierzę (Credo)

W TO WIERZĘ (CREDO)
cis H A H

1. Nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący.
cis H A H
Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus, nasz Zbawca.
E
Ref 1: Tak, ja wierzę w Boga Ojca,
A
W Syna, którym Jezus jest,
cis
Wierzę też w Świętego Ducha.
A H
Bóg jest w osobach trzech.
E
Wierzę także w zmartwychwstanie,
A
Że powstaniemy znów.
cis
Wyznaję to,
A H
Wierzę w imię Jezus.
2. Nasz Sędzio, nasz Obrońco, cierpiałeś za nasz grzech,
A nam przebaczono.
Ty zszedłeś do ciemności i w chwale wzniosłeś się,
Zająłeś w niebie tron.
E A H
Wierzę, że Bóg jest,
E A H
Wierzę, że pokonał śmierć,
E A H E
Wierzę, że to Chrystus Panem jest
Ref 2: Wierzę, że jest życie wieczne,
Że na ziemię przyszedł Bóg.
Wierzę we wspólnotę świętych
I święty Kościół Twój.
Wierzę w nasze zmartwychwstanie,
Gdy Jezus przyjdzie znów,
Wyznaję to,
Wierzę w imię Jezus. (tł. Melania Król, Maja Nowotnik, m. Hillsong)