Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

W dobroci swej

W DOBROCI SWEJ nuty
d a d
1.K.:W dobroci swej powiedział Pan: -
d g d C F
S.: "Przykazanie nowe daję wam,
g d g a d
Byście się wzajemnie miłowali".
F C F B C
W.: Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
F B F C7 F
Byś Ty, o Panie mógł wśród nas trwać.
2. K.: W dobroci swej powiedział Pan: -
S.: Pokój swój niebieski daję wam, -
Pokój Boży ludziom dobrej woli.
W.: Pójdę i pokój zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o Panie mógł wśród nas trwać.
3. K: W dobroci swej powiedział Pan: -
S.: Łaską swej miłości darzę was, -
Byście nieśli światu owoc czynów.
W.: Pójdę i dobroć zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o Panie mógł wśród nas trwać.
4. K.: W dobroci swej powiedział Pan: -
S.: Prawdę mocą Boga głoszę wam, -
Byście słowom Syna uwierzyli.
W.: Pójdę i wiarę zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o Panie mógł wśród nas trwać.
5. K.: W dobroci swej powiedział Pan: -
S.: Miłosierdzie krzyża daję wam, -
Byście w Imię moje się jednali.
W.: Pójdę i zgodę zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o Panie mógł wśród nas trwać.
6. K.: W dobroci swej powiedział Pan: -
S.: Dziś samego siebie daję wam, -
Byście w obfitości życie mieli.
W.: Pójdę i dar Twój zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o Panie mógł wśród nas trwać.
7. K.: W dobroci swej powiedział Pan: -
S.: Dary całej ziemi służą wam, -
Weźcie ziemię w swoje posiadanie.
W.: Pójdę i trud swój zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o Panie mógł wśród nas trwać.
8. K.: W dobroci swej powiedział Pan: -
S.: Dar Pocieszyciela poślę wam, -
Byście budowali me Królestwo.
W.: Pójdę i moc Twą zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o Panie mógł wśród nas trwać.
(sł. ks. Zielniok; m. R. Dwornik)