Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Zmartwychwstał Pan, niebiosa głoszą chwałę

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN, NIEBIOSA GŁOSZĄ CHWAŁĘ
    G                        C   D                        G
1. Zmartwychwstał Pan, niebiosa głoszą chwałę,
    G                C D                    G
    Któż tak jak On dotyka nas miłością swą?
          G                   C                           D
    Ref. Na wieki żyje Król (na wieki żyje Król),
                                     G         h                   e
            Baranek, święty Pan (Baranek, święty Pan),
                                            C                                     D
            I przed Nim składam hołd (i przed Nim składam hołd),
            D                          G
            Wywyższam Jego moc.
2. Ogłosić chcę zmartwychwstałego Pana moc.
    On życie dał, przez śmierć pojednał cały świat.

/autor nieznany/