Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Zobaczcie, jak jest dobrze

ZOBACZCIE, JAK JEST DOBRZE nuty
    e                         a    e     D                         e

1.Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi,
e    C     D  G     H7                        e
Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi,
Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
2.Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona,
Jak olej na brodę Aarona.
3.Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu,
Jak rosa na górach Syjonu.
4.Tam Jahwe nam zapewnił swoje błogosławieństwo,
Nam zapewnił swoje błogosławieństwo.
5.Tam Jahwe nam darował życie aż na wieki,
Nam darował życie aż na wieki.
6.Zobaczcie jak jest dobrze... (Giuseppe Gennarini)