Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Radujmy się, weselmy się

RADUJMY SIĘ, WESELMY SIĘ

Radujmy się, weselmy się, Zmartwychwstał Pan, alleluja! /2x

1. Raduj się ziemio, Jezus Zmartwychwstaje,
wychodzi z grobu, pokój światu daje.
Wszystko stworzenie chwal Syna Bożego:
Chrystusa, Króla wiecznego! Chrystusa, Króla wiecznego!

2. Skały się trzęsły, wszystka ziemia drżała,
- Zasłona święta, cała się porwała.
Kiedy zaś Chrystus z martwych dziś powstaje,
- Radości pieśń nie ustaje, radości pieśń nie ustaje!

3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale
- gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
- Ojcu Swojemu już uczynił zadość,
- nam niesie, nam niesie radość!

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
- utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
- Obcuje z nimi, daje nauk wiele
- o Swym, o Swym Kościele!

5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
- samym się tylko ukazuje wiernym:
- nieśmiertelności przedstawia znamiona
- wśród uczniów, wśród uczniów grona!

6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
- i śmierć haniebna są już nagrodzone
- za poniżenia został wywyższony
- nad wszystkie, nad wszystkie trony!

7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele:
- Oto zabity Bóg Twój żyje w ciele,
- Śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”,
- jak Dawid, Dawid zaśpiewa!

8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona.
- Wina pierwszego rodzica zgładzona.
- Niebios zamkniętych jest otwarta brama
- synom, synom Adama!

9. Więc potargawszy nałogi grzechowe,
- Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
- z dala mijając nieszczęść naszych groby,
- miejsca, miejsca osoby!

10. Przez Twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie
- daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie -
i niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my
- zmartwych, zmartwych-wsta-niemy!

(sł. trad., muz. P. Pałka)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Piotr Pałka. Pieśni wielkopostne i paschalne - śpiewnik zawiera 12 utworów charakterze pokutnym i pasyjnym, przeznaczonych na okres Wielkiego Postu, 11 śpiewów paschalnych oraz 10 utworów dodatkowych na różne okazje. Wszystkie utwory są bądź skomponowane, bądź też opracowane na chór mieszany a cappella.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »