Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Raduj się, wykrzykuj

RADUJ SIĘ, WYKRZYKUJ nuty

Raduj się, wykrzykuj, śpiewem Króla chwal.
Wznieś swój głos i niech twój śpiew alleluja 
dojdzie przed sam tron, by czcić i wielbić Go! 
I radośnie dziś wejdź w obecność Króla chwał. 
Tyś mym Stworzycielem, 
Tyś Wyzwolicielem, 
Tyś Odkupicielem, Panem, mym, 
Tyś Uzdrowicielem, 
Ty zaopatrujesz, jesteś mym Pasterzem, 
wiedziesz mnie, Jezu, Królu mój, uwielbiam Cię.
(sł. i m. David Fellingham, tł. Paweł Jarosz)