Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Emmanuel (Hymn ŚDM Rzym 2000)

EMMANUEL - HYMN XV ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W RZYMIE 2000

E H
1. Zza horyzontu wielka światłość wciela się w historię
A H
i zwyciężając mroki czasu staje się Pamiątką.
E H
Oświecając nasze życie jasno nam objawia:
A H E
że tylko poszukując Prawdy życie ma sens.

E H
Ścieżkami świata, po śladach wiary, przybywamy do Rzymu,
A cis
by tam usłyszeć echo Słowa, które wciąż rozbrzmiewa.
E H
To rzymskie mury, to rzymskie niebo przekazują światu:
A H
że żyje On - prawdziwy Człowiek, Chrystus wśród nas.

cis A fis
I my z Nim: objęci Jego światłem, złączeni Jego krzyżem,
D/H
śpiewamy jednym głosem:

E H A H
Ref. Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel.

2. Z miasta, w którym dla miłości wiele krwi przelano,
Które zmieniło obraz świata ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana, umacniamy wiarę;
żywe Słowo nas odnawia i wzrasta w nas.
I my z Nim...

3. Ten wielki dar samego Boga, to Chrystus - Syn Jego
i cała ludzkość odnowiona i w Nim wybawiona.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, On jest Chlebem Życia
i wszystkim ludziom - swoim braciom On daje się.
I my z Nim...

4. Śmierć pokonana, wygrało życie, Pascha w całym świecie;
powiew wiatru w każdym sercu: Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki Kościół - swą Wybrankę,
pod czujnym okiem Maryi Panny, wspólnotę serc.
I my z Nim...

5. I oto my jako dłużnicy historii stuleci,
wielu istnień dla miłości, świętych, co wierzyli;
ludzi, co za wielką cenę uczyli nas latać;
tych, co wieki przemieniali jak Chrystus Pan.
I my z Nim...

6. Nadeszła już godzina wiosny, czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra, „dziś” jest darem - przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe, serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi nowości czas.
I my z Nim...

(sł. i muz. Marco Mammoli, Marco Brusati, Mauro Labellarte)

1. Dall'orizzonte una grande luce, viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verita...

Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero:
e vivo oggi, e l'Uomo Vero, Cristo tra noi.

Ritornello, Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
E' L'Emmanuel, Emmanuel.

2. Dalla citta di chi ha versato, il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova, e cresce in noi.

3. Un grande dono che Dio ci ha fatto, e Cristo, il suo Figlio,
e l’umanita e rinnovata, e in Lui salvata.
E' vero uomo, e vero Dio, e il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonera.

4. La morte e uccisa, la vita ha vinto, e Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo, lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia, la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunita.

5. Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota, insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesu.

6. E' giunta un'era di primavera, e tempo di cambiare.
E' oggi il giorno sempre nuovo, per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove, e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesu.