Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Hosanna na niebiosach

HOSANNA NA NIEBIOSACH

E cis
1. Ja widzę Króla Chwały, jak przychodzi z ogniem Swym
fis gis cis
Ziemia drży, ziemia drży.
E cis
Ja widzę, jak Twa miłość oczyściła z grzechu świat
fis H
Ludzie chcą, śpiewać pieśń
E A H cis A cis H 
Ref. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach. /2x
2. Ja widzę pokolenie, co zajmuje miejsce swe,
Ufność swą w Tobie ma.
Ja widzę przebudzenie, przyjdzie przez modlitwy moc,
Gdy szukać Cię będziemy wciąż.
A H
3. Uzdrów mnie i oczyść znów
E cis A H cis
Otwórz oczy me, abym widzieć Cię mógł
Pokaż mi jak kochać mam, prawdziwie.
Moje serce prawdą skrusz
Wszystko to co mam jest w Królestwie Twym
Prowadź mnie i pomóż trwać, i iść do nieba.