Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Lepszy jeden dzień

LEPSZY JEDEN DZIEŃ

E
Jak cudny jest przybytek Twój,
A H
wszechmocny Panie.
E H
Dusza ma wiciąż pragnie widzieć Cię,
A H
serce me spełnione jest w Twej obecności.
E H
Wołam więc w cieniu skrzydeł Twych.

A
Ref. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych,
H
lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym.
A H E
Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc innych.

E
O jedno proszę, szukając wciąż -
A H
widzieć piękno Twe.
E H
Chcę znaleść się w miejscu chwały Twej.

cis H
Me serce woła wciąż
A H
za Tobą, żywy Boże.
cis H A H
Twój Duch jest wodą duszy mej.
cis H
Znam dobrze dotyk Twój.
A E
Przyjdź, znów wypełnij mnie.
fis
Chcę bliżej Ciebie być,
H
Chcę bliżej Ciebie być.

 

(Matt Redman, por. Ps 84; tłum. nieznany)