Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem

LUDZIE, LUDZIE, KTÓRYCH BÓG JEST PANEM

a d
Ludzie, ludzie, których Bóg jest Panem,
E a
szczęśliwi są./2x
E a
Będę szukał Jego wciąż,
E a
służył Mu do końca swoich dni,
a d
Zaufałem memu Bogu,
E a
On prowadzi mnie./2x
(autor nieznany)