Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Mała droga św. Teresy

MAŁA DROGA ŚW. TERESY nuty
1.W uniżeniu swojej duszy pragniesz śpiewać Panu pieśń,
Głos Jezusa w sercu słyszysz, bowiem Jezus mówi nam:
Nic beze mnie nie możecie, każdy słaby na tym świecie,
Wszelkie dobro łaską jest. Taki jest tu życia sens.
O, Tereso! Jak piękna Mała Droga, żyć w pokorze, to w prawdzie żyć.
Z Twą pomocą pragniemy kochać Boga, tak jak dziecko, małym być.
2. W swym ubóstwie ogołocona pragniesz śpiewać Panu pieśń,
Głos Jezusa w sercu słyszysz, bowiem Jezus mówi nam:
Oto ci błogosławieni, co ubogo w duchu żyją,
Ich bogactwem Bój sam jest. W Nim ukryty życia sens.
O, Tereso! Jak piękna Mała Droga, żyć w ubóstwie, to w prawdzie żyć.
Z Twą pomocą pragniemy kochać Boga, tak jak dziecko, małym być.
3. W zawierzeniu Jezusowi pragniesz śpiewać Jemu pieśń,
Głos Jezusa w sercu słyszysz, bowiem Jezus mówi nam:
Przyjdźcie wszyscy utrudzeni, Ja pokrzepię was w cierpieniu,
Ich pomocą Jezus jest. W nim ukryty życia sens.
O, Tereso! Jak piękna Mała Droga, żyć w ufności, to w prawdzie żyć.
Z Twą pomocą pragniemy kochać Boga, tak jak dziecko, małym być.
4. Żyć miłością w sercu Kościoła, Twoja dla Jezusa pieśń,
Głos Jezusa w sercu słyszysz, bowiem Jezus mówi nam:
Umiłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem,
Mistrzem waszym Jezus jest. W Nim ukryty życia sens.
O, Tereso! Jak piękna Mała Droga, żyć w miłością, to w prawdzie żyć.
Z Twą pomocą pragniemy kochać Boga, tak jak dziecko, małym być.
5. Sypiąc róże drobnych czynów, pragniesz śpiewać Panu pieśń,
Głos Jezusa w sercu słyszysz, bowiem Jezus mówi nam:
Gdy się dziećmi nie staniecie, nie wejdziecie do Królestwa,
Mistrzem naszym Jezus jest. W Nim ukryty życia sens.
O, Tereso! Jak piękna Mała Droga, żyć wdzięcznością, to w prawdzie żyć.
Ucz nas widzieć te wielkie Boże dary, drobne składać ofiary.
Z Twą pomocą pragniemy kochać Boga, tak jak dziecko, małym być.
(Zbigniew Piasecki)