Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Uczyń mnie gałązką

UCZYŃ MNIE GAŁĄZKĄ

A E fis
1. Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym,
D A h E
Duchem płonącą jak ognisty krzak.
A E fis
Niechaj liście me nie zwiędną nigdy.
D A h E
Oczyść mnie i pozwól w sobie trwać.
fis D E
Ref. Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc.
fis D E
Wyzwól mnie i nowe życie daj.
fis D E
Zasadź mnie nad płynącą Żywą Wodą.
fis D E
Uświęć mnie i naucz w sobie trwać.
2. Ty, którego miłuje dusza moja,
Wskaż mi, gdzie pasiesz stada Swe.
Ku źródłom Wody Żywej mnie poprowadź,
Bym nie błąkał się, szukając Cię. (Magdalena Kania)