Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Uczył nas

UCZYŁ NAS nuty 
    
C      D   C        D    C       D    C      D
1. Uczył nas, uczył nas, uczył nas, uczył nas,
           a                F            C  G
    Że złu została wyznaczona miara,
           a                 F                C G
    Że jest zadane dobro człowiekowi,
          D               D                      G  D e7
    Że bieg historii ma moc zmienić wiara
        F7+                             G
    I żeśmy prawdę winni narodowi.

2. Uczył nas, uczył nas
że jest kultura kluczem do drzwi świata
że źródłem chorób duszy brak miłości
że nasze zdrowie w ranach Boga - Brata
I że prowadził kulę ktoś w ciemności
      a G   F7+                    G       e7
Ref.1 O!    Oto jesteśmy pragnący światła,
         F7+                     G       e7
         Oto jesteśmy pragnący życia,
          F7+                            G      e7
         Ty nas szukałeś przez Niego, Panie,
          F7+
         Ty nas wezwałeś

3. Uczył nas, uczył nas, uczył nas, uczył nas
że złu została wyznaczona miara
że jest zadane dobro człowiekowi
że bieg historii ma moc zmienić wiara
I żeśmy prawdę winni narodowi

Ref.2
O Ciało i Krew prosimy Panie,
o życie i słowo prosimy Panie,
o światło i sól prosimy Panie,
Bo Ty nas wezwałeś

Coda: Naucz nas, naucz nas...

/ks. J. Szymik, ks. A. Daniewicz/