Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Zmartwychwstały Pan, królestwo objął dziś

ZMARTWYCHWSTAŁY PAN nuty
                            G               D                 C  D
Ref. Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś,
                G                  D                C
Wszechmogący Wódz okazał swoją moc.
               a                            D7
Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie,
           a                       D
Jezus Pan rozdaje życie swe.
  e                    D    e               D
1. Milczący Baranek, Baranek zabity,
            C            D          C                 D
    Wybawia dziś nas z niewoli tego świata.
   e           D            e           D
    Hańbą okrył śmieć, nasza Pascha,
          C                 D         C              D
    On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.
2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,
    Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
    Zrodzony z Maryi, przepięknej owieczki,
    Złożony w ofierze, powstaje dziś z martwych.
 3. Zstępuje z nieba w nasze cierpienia,
     By wyprowadzić nas z ciemności do światła,
     Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie,
      Naznacza nas duchem i własną krwią.
(t. Homilia paschalna Melitona z Sardes, m. Marcin Gajda)