Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz

ACH MÓJ JEZU, JAK TY KLĘCZYSZ

1. Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz w Ogrojcu zekrwawiony!
Tam Cię Anioł w smutku cieszył, skąd był świat pocieszony.

Ref. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu,
pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie.

2. Ach mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie!
Twarz najświętsza zekrwawiona, głowa wszystka w Krwi tonie.

3. Ach mój Jezu, jakeś srodze do słupa przywiązany,
Za tak ciężkie grzechy nasze okrutnie biczowany!

4. Wychodzisz, mój drogi Jezu, na górę Kalwaryjską,
Trzykroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko.

5. A gdy, mój najmilszy Jezu, na krzyżu już umierasz,
Dajesz ducha Ojcu w ręce, grzesznym niebo otwierasz.

6. Ach mój Jezu, gdy czas przyjdzie, że już umierać trzeba,
Wspomnij na Twą gorzką mękę, nie chciej zawierać nieba!

7. Gdyś jest Sędzią postawiony nad żywymi, zmarłymi,
Zmiłujże się nad duszami w czyścu zostającemi.

Wieczny pokój daj im, Panie
W niebie odpoczywanie.
(sł. i muz. trad.)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

 Chorał Śląski tom 1. Niniejszy zbiór stanowi pierwszą część opracowania towarzyszeń organowych i obejmuje 349 numerów pieśni, w ścisłej korelacji z śpiewnikiem kościelnym archidiecezji katowickiej, przy zachowaniu tej samej struktury.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

abba Śpiewnik ABBA-OJCZE wyd 2014 oprac. ks. Hieronim Chamski - format A5. Na 1000 stronach zamieszczono pieśni i piosenki religijne wraz z zapisem nutowym i funkcjami harmonicznymi. Śpiewnik jest chyba największym zbiorem pieśni i piosenek religijnych. Zawiera pieśni liturgiczne (w tym części stałe, litanie, melodie liturgii godzin) oraz piosenki do wykorzystania poza liturgią. Kolorowe krawędzie stron wyraźnie odznaczają poszczególne działy.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

exsultate Exsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »