Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Anioł zapowiada

ANIOŁ ZAPOWIADA

1. Anioł zapowiada Dziewicy Maryi, że porodzi Syna.
On według proroka zwan Emmanuelem chce być Bogiem z nami.
Jakże się to stanie, jak to się stać może, jakże się to może stać?
Jakże się to stanie skoro męża nie znam, nie znam przecież męża.
2. Duch Święty, On zstąpi na Ciebie, Maryjo, zstąpi On na Ciebie.
Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Moc Jego osłoni Cię.
Oto zawsze jestem wierna służebnica Pana Boga mego.
Wolę Twą chcę podjąć, niechaj mi się stanie według słowa Twego.

(muz. ks. Z. Piasecki)

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »