Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Alelluja, bo króluje Pan

ALLELUJA, BO KRÓLUJE PAN

[POBIERZ NUTY]

D                G             D             e A   D
Alleluja, bo króluje Pan, wszechmogący Bóg,
                 G                  D         E                            A7
Radujmy się, weselmy się i oddajmy całą chwałę Bogu,
           G     D                      e A7  D
Bo króluje Pan wszechmogący Bóg. (Dale Garratt, tłum. nieznany)