Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Spójrz na ptaki niebieskie

SPÓJRZ NA PTAKI NIEBIESKIE
A cis D A
Spójrz na ptaki niebieskie, które karmi nasz Bóg
D A E E7
Czy nie jesteś czymś więcej od nich tu.

Nie troszcz się o swe życie co jeść będziesz, co pić
Wie Twój Ojciec najlepiej co dać ci.

Szukaj najpierw Królestwa, w którym jest Jezus Bóg,
A otrzymasz zapłatę za swój trud.

(Grażyna Pawlas - Kaletová)