Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Sław Go

SŁAW GO
d      a            G        a

Sław Go, On Królem jest.
Wielbij Go, On Królem jest.
Śpiewaj Mu. On ....
Wywyższaj Go. On ....
C              G      a     F
On Królem jest na wieki.
Jezus, Święty Pan, wielki jest,
W miłosierdziu swoim zbawił nas.
Jego miłość będzie wiecznie trwać.