Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Święty jest nasz Pan, wywyższony

ŚWIĘTY JEST NASZ PAN
A H E cis A H cis

Święty, święty, święty jest nasz Pan
A H E cis A E E
Święty, święty, święty jest nasz Pan,
A E H cis
Wywyższony i święty, i godzien czci.
A H
Nasze serca, Jezu, wielbią Cię,
A E H
Wywyższony i święty, i godzien czci,
A H E
Święty jest nasz Pan.