Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Serce wielkie nam daj

SERCE WIELKIE NAM DAJ  nuty
d A d B C F A

Ref. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat,
d A d A d
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem.
d B C F
1.Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
d B C F
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew,
d B C d
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
B g A
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.
2.Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc,
Nowi ludzie przeżyją własne życie
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.
3.Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat,
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli niszcząc zło.
(t i m. ks. J.A. Espinosa SI, tł. ks. S Szmidt SDB;)

______________

Oryginalny tekst:

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchadores de esperanza,
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.

Hombres nuevos, amando sin fronteras,
per encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.