Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Bóg nie dał nam ducha niewoli

D e fis e D e fis G
1. Bóg nie dał nam ducha niewoli, wszystkich nas Jezus wyzwolił.
G A G A e D A D
Duch Święty wspiera świadectwem, wołajmy: alleluja!
D G A D
Ref. Alleleuja! /4x
2. Kościół jak drzewo oliwne wyrasta z Bożych korzeni,
Wszyscy w to drzewo wszczepieni, wołajmy: alleluja!
3. Bóg z nami po stronie życia, Bóg z nami przeciwko śmierci,
Uczynił nas swymi dziećmi, wołajmy: alleluja!
4. Ludzkość jest jedną rodziną i nic tej prawdy nie zaćmi,
Synowie Boga są braćmi, wołajmy: alleluja!

(autor nieznany)