Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Błogosławione serca

BŁOGOSŁAWIONE SERCA [POBIERZ NUTY]
      A          cis   D                 A
1. Błogosławione serca, które płoną
        fis     h         D            E
    Miłością Boga i Jego przykazań.
     A          E      cis                D
    Błogosławione oczy, które widzą
   h               A           fis                 D E
    Majestat Stwórcy i marność stworzenia.
         A   E             fis       E
Ref. Oto ci, w białe szaty odziani,
           D       A                D        E
       Którzy przyszli z wielkiego ucisku
       A        E     D      E A   D               A E D    E      A   E7
        I opłukali swoje szaty, i w krwi Baranka je wybielili.
2. Błogosławione ręce, które sieją
    Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa.
    Błogosławione dłonie namaszczone,
    Co leczą rany balsamem pokoju.
3. Błogosławione usta pełne wiary,
    Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym:
    Błogosławione stopy, co szukają
    Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.
4. Błogosławieni, którzy własne życie
    Złożyli w darze dla dobra Kościoła:
    Błogosławieni słudzy odkupienia,
    Pasterze ludu Nowego Przymierza.
(sł. hymn brew., m. Elżbieta Maier)