Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Bo miłosierny

BO MIŁOSIERNY JEST PAN I ŁASKAWY
E
1. Pan czyni dzieła sprawiedliwe

Bierze w opiekę uciśnionych
fis
Drogi swoje objawił Mojżeszowi
H7
Dzieła swoje synom Izraela
E
Ref. Bo miłosierny jest Pan i łaskawy
fis
Nieskory do gniewu i łagodny
H
Nie wiedzie sporu do końca
A H E
Nie płonie gniewem na wieki
2. Pan w Niebie tron swój ustanowił
I panowaniem objął wszechświat
Błogosławcie Pana, Aniołowie,
I błogosław, duszo moja, Pana.