Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Bóg dobry jest

BÓG DOBRY JEST
E H/E D/E A/E
Bóg dobry jest Jego łaska trwać będzie na wieki /2x
A H/A
Z wszystkich narodów, języków i ras,
C D/A
Ludzie powstaną by cześć Tobie dać!
E H D A/Cis
Wielbimy Cię, alleluja, alleluja
E/Gis H D2 E
Wielbimy Cię, Tyś Bogiem jest! Tyś Bogiem jest! /2x
(Lord, You are good; Israel Hougton)