Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Boże, Tyś wierny jest

BOŻE, TYŚ WIERNY JEST

Boże, Tyś wierny jest,

o mnie troszczysz się, uwielbiam Cię.

Pokojem mym, Wybawcą jesteś mi,

wywyższam Cię, Boże mój.

(Chris Bowater, tł. L. Rapanowicz)