Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Boże, Ty jesteś mocą

BOŻE, TY JESTEŚ MOCĄ [POBIERZ NUTY]
         h      e              G          fis                 h
Ref. Boże, Ty jesteś mocą i Zbawcą duszy mej. /3x
                    G
1.    Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań,
                                  h
       Szlakiem Twoich prawd.
                    G                                                                                h
       Tyś mi, mój Panie, twierdzą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz.
            2. Oświeć mi drogę światłem swojej nauki, ukaż życia sens.
                   Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie,
                   Rozprosz szczęściem strach.
3.    Tyś jest, o Panie, ufnej wiary ostoją, mocą w klęski dniach.
       Łaska Twa zmyje mojej duszy zbrukanie,
       Syna Twego krwią. (sł. ks S. Szmidt SDB, m. J. A. Espinosa SI)

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę - Pieśni Chwały 3

PCH2 mockup

W śpiewniku Pieśni Chwały 3 znajdziemy teksty, nuty oraz chwyty gitarowe do 61 pieśni chwały i uwielbienia oraz pieśni do Ducha Świętego. Przy utworach obcojęzycznych zamieszczono również oryginalne teksty piosenek po angielsku i w innych językach. Śpiewnik pieśni i piosenek religijnych z nutami Pieśni Chwały 3 może stać się dużą pomocą dla animatora muzycznego, scholi, zespołu muzycznego i uczestników spotkań modlitewnych i adoracji.

WIĘCEJ »

 

Piosenka z śpiewnika:


Gisz2014 OKL

WIĘCEJ »