Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Baranek Królem jest

BARANEK KRÓLEM JEST
A D E D A
1. Zmartwychwstał Pan, zwycięską chwałą niebo brzmi.
D E D A
Któż tak jak On majestatu blaskiem lśni?
D E
Ref. Baranek Królem jest (Baranek Królem jest)
cis fis
Najwyższy zajął tron (najwyższy zajął tron)
D E
W pokorze chylę się (i przed Nim chylę się)
D A
Z radością składam hołd
2. Rozgłosić chcę radosną zmartwychwstania wieść.
Na krzyżu Pan przezwyciężył śmierć i grzech.
(Noel i Tricia Richards, tłu. Ludmiła Rapanowicz)