Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Kantyk Izajasza

KANTYK IZAJASZA

E D A E
Teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie,
Który cię ukształtował, Izraelu:
„Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem,
Moim jesteś.
Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą,
A gdy przez rzeki, nie zaleją cię.
Gdy pójdziesz przez ogień, to nie spłoniesz,
A płomień nie spali cię.
Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem,
Ja, Święty izraelski twym Odkupicielem”. /4x
Sypią się, sypią się, bramy piekielne sypią się,
Kiedy dzieci posłuszne Ojcu razem modlą się. /4x