Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Królowi Królów pląs

KRÓLOWI KRÓLÓW PLĄS nuty

              e
Królowi królów pląs, Królowi królów śpiew,
       a                 H    a                        H
On życie za mnie dał, z niewoli wywiódł mnie,
                   e                H7
W Jego wolności kroczyć chcę.
                   e
Gdy z Nim zacząłem iść, poruszył serce me,
     a                  H                       e      H7
Znalazłem życia sens, chcę Panie wielbić Cię,
                a             H                         H      e H7
Tyś żywym Słowem jest, co zbawia mnie łaską swą.
        e                                 a                H
Zaśpiewam Ci, zatańczę Ci, bo Tyś wyzwolił mnie,
a             H7       a         H7         H                      e
Uwielbiam Cię, wysławiam Cię, bo znam zwycięstwo Twe.